Logotip Projectes

Pla de comunicació ambiental de Malgrat de Mar i el Masnou

Per encàrrec de la Diputació de Barcelona vaig treballar en els Plans de comunicació ambiental de dos municipis de la comarca del Maresme: Malgrat de Mar i El Masnou. El seu objectiu era poder definir el full de ruta a seguir per fer arribar a la ciutadania els continguts dels seus Plans d’acció per l’energia i el clima (PAESC). Perquè si no s’implica a veïns i veïnes per reduir la demanda energètica, consumir de manera més responsable, moure’s de manera sostenible, conservar i valorar la biodiversitat, etc.; no s’assoliran els objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació als efectes ja existents del canvi climàtic. En el cas de Malgrat de Mar es va elaborar el seu Pla de divulgació i sensibilització ambiental i també una càpsula audiovisual per explicar el seu PAESC. I pel que fa a El Masnou, es va redactar un Document estratègic de divulgació entorn de les polítiques i actuacions de transició energètica.

 

Pla de divulgació i sensibilizació ambiental del PAESC de Malgrat de Mar

Més enllà de l’elaboració del Pla de divulgació i sensibilització ambiental, un resum del qual es comparteix a continuació, també es va concebre, guionitzar i produir una càpsula audiovisual per fer arribar els principals missatges identificats al conjunt de la ciutadania. La feina gràfica la va desenvolupar Lapage Original S.L.

El PAESC de Malgrat de Mar esdevé l’estratègia climàtica del municipi. Compta amb un total de 131 accions, de les quals un 68,7 % són de mitigació, 11,5 % són d’adaptació i 19,8 % són tant de mitigació com d’adaptació. Aquest 19,8 % resulta d’especial interès a l’hora de dissenyar el Pla de comunicació ja que esdevenen accions amb un doble resultat: seguir mitigant i adaptar-se alhora. 

L’objectiu general del PAESC en l’àmbit de la mitigació és reduir les emissions de GEH en més d’un 40% al 2030. El PAESC proposa 63 accions que han de permetre la reducció de 34.501 tCO2 eq, en l’horitzó 2030, la qual cosa suposa un 44,6% menys respecte l’any de referència. 

Temàtiques principals de les accions del PAESC de Malgrat de Mar.

De les 131 accions, un 100 % depenen de l’Ajuntament i un 24,4 % necessiten una implicació directa de la ciutadania. És en aquest percentatge on cal inscriure el Pla de comunicació a proposar, ja que resulta evident la necessitat d’incorporar la ciutadania en un escenari d’acció com el plantejat al PAESC. A més, el 30,5 % de les accions del PAESC són de sensibilització

El PAESC identifica les següents temàtiques com a prioritàries i per aquest ordre i dona contingut a les seves accions: energia, residus, verd urbà i medi natural, compra pública i consum, mobilitat, salut i aigua. En aquest marc, el present Pla de divulgació ha de reforçar totes aquestes accions ja previstes, tot i que el seu principal objectiu no és executar el PAESC sinó donar-lo a conèixer entre la ciutadania

Els principals objectius del Pla de divulgació són millorar el coneixement sobre els reptes climàtics, sensibilitzar sobre la importància de corresponsabilitat i de necessitat d’implicació ciutadana i resoldre aquests reptes en base a la innovació, la creativitat i el benefici social

A partir de l’anàlisi de públics i dels diferents relats, canals, missatges, to i estil es planteja el present Pla de divulgació i sensibilització ambiental del PAESC de Malgrat de Mar, el qual s’ha d’implementar en un període de 5 anys, relacionat a altres accions de govern. Considerant que la situació actual d’emergència climàtica convida a accelerar qualsevol acció relacionada, es proposa que aquest Pla es desenvolupi, doncs, en el període 2021-2025. 

Les línies estratègiques del Pla de divulgació són les següents: la governança, la sensibilització i passar a l’acció. En conjunt, el Pla planteja un total de 17 accions a implementar des de l’Ajuntament amb el suport dels diversos agents i públics identificats durant el procés de diagnosi. Aquestes accions van acompanyades d’un calendari, priorització i anàlisi de l’estat d’execució en el moment actual. Es tracta, doncs, d’un full de ruta a seguir coordinadament i liderada per l’Ajuntament, per complir amb els objectius de reducció d’emissions i d’adaptació del PAESC: l’estratègia climàtica de Malgrat de Mar

 

Document estratègic de divulgació entorn de les polítiques i actuacions de transició energètica a l’Ajuntament del Masnou

Percentatge d’accions i número d’accions del Pla de transició energètica per eixos estratègics.

El Pla de Transició Energètica del Masnou (PTE), juntament amb les accions d’adaptació que es concreten en l’Estratègia de Transició Energètica i Acció Climàtica del Maresme, dóna resposta al compromís assumit al Pacte de les Alcaldies de l’any 2021. Conjuntament configuren el PAESC (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima) del Masnou. 

Pel que fa a mitigació, el PAESC del Masnou esdevé l’estratègia climàtica del municipi. Compta amb un total de 60 accions, distribuïdes en 6 eixos estratègics. Del total d’accions, 25 estan en curs i 9 ja estan completades en data d’elaboració d’aquest document. 

Amb horitzó 2030, l’objectiu general del PAESC és reduir un 55% les emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) respecte al 2005. Amb les 60 accions proposades, es vol aconseguir un estalvi estimat de 6.260 tCO2/any.

També en el marc del Pla de mitigació del PAESC, les següents temàtiques són les prioritàries i per aquest ordre i dona contingut a les seves accions: mobilitat, eficiència energètica, autoconsum i energies renovables, campanyes de sensibilització ambiental, rehabilitació energètica i fiscalitat ambiental.

Les accions de les campanyes de sensibilització esdevenen d’especial interès a l’hora de dissenyar l’Estratègia de divulgació ambiental. El propi PAESC compta amb 6 accions de divulgació i sensibilització, sobre el total de 60 del Pla de mitigació que cal implementar i impulsar en paral·lel a l’execució del present pla.

En aquest marc, aquest document estratègic de divulgació ha de reforçar les accions ja previstes, tot i que el seu principal objectiu no és executar el PAESC sinó donar-lo a conèixer entre la ciutadania

Els principals objectius de l’Estratègia de divulgació són impulsar el coneixement entre la ciutadania de l’existència del PAESC i de la necessitat de la seva implementació per avançar front la problemàtica de l’emergència climàtica.

A partir de l’anàlisi de públics i dels diferents relats, canals, missatges, to i estil es planteja el Document estratègic de divulgació entorn de les polítiques i actuacions de transició energètica a l’Ajuntament del Masnou, el qual s’ha d’implementar en un període de 4 anys, relacionat a altres accions de govern. Considerant que la situació actual d’emergència climàtica convida a accelerar qualsevol acció relacionada, es proposa que aquest Pla es desenvolupi, doncs, en el període 2021-2025. 

Les línies estratègiques del Pla de divulgació són les següents: la governança, la sensibilització i passar a l’acció. En conjunt, el Pla planteja un total de 18 accions a implementar des de l’Ajuntament amb el suport dels diversos agents i públics identificats durant el procés de diagnosi. Aquestes accions van acompanyades d’un calendari, priorització i anàlisi de l’estat d’execució en el moment actual. Es tracta, doncs, d’un full de ruta a seguir coordinadament i liderada per l’Ajuntament, per complir amb els objectius de reducció d’emissions i d’adaptació del PAESC.

Be the first to comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *