Logotip Projectes

Disseny, elaboració i campanya de llançament d’Ectiva L’espiral que reconnecta

Durant l’any 2023 he pogut compartir amb ser agrupades (cooperatives, empreses i autònomes) un projecte bastant únic. Davant la inquietud creixent front els reptes socials i ambientals i també l’ansietat i que això fa sentir a moltes persones, entitats i equips de treball; l’Esberla SCCL ens va proposar presentar-nos a una subvenció Singulars de la Generalitat de Catalunya per poder investigar al respecte. El resultat més enriquidor ha estat, de fet, el procés; el camí seguit i tots els aprenentatges compartits. 

Les agrupades hem estat l’Esberla SCCL (metodologia i lideratge de l’agrupació), Colectic SCCL (implementació mesures de comunicació), LaPage Original SL (disseny de marca i d’elemento comunicatius), El Risell SCCL (definició de producte i disseny de Pla comercial), Olistis SCCL (traducció lingüística i cultural), Human Call to Action SCCL (recerques i disseny i programación web), la Lorena Gómez Pacielo (autònoma, Pla comercial) i jo mateixa. I com ja he dit, tot i que hem pogut arribar a definir productes i serveis, el millor resultat ha estat explorar plegades com donar resposta a una necessitat que ara mateix no es vol afrontar: canvi climàtic i emocions no solen ser temes ben rebuts a cap sobretaula

En aquest vídeo s’explica el punt de partida que justifica la necessitat de trobar noves maneres de fer front a com ens sentim front un present i un futur col·lapsista on sembla no hi ha res a fer. 

Ectiva ofereix espais grupals segurs, tallers i recursos per transformar la desesperança i l’aclaparament ciutadà front la crisi en una acció creativa, resilient i col·laborativa.

En aquest marc, la meva feina ha estat saber transmetre què és Ectiva amb l’elaboració d’un Pla de comunicació i una campanya de llançament.

Els objectius principals del Pla de comunicació d’Ectiva han estat:

 1. Donar a conèixer Ectiva i generar curiositat/expectativa.
 2. Construir el relat i explicar els serveis d’Ectiva de manera propera, senzilla i engrescadora per captar l’atenció de les possibles clientes i despertar l’interès de les futures destinatàries.
 3. Impulsar  una comunitat de persones i agents interessats en el relat d’Ectiva des d’on enriquir el projecte i adaptar els productes a les necessitats existents. 
 4. Generar una percepció lligada a la rigorositat i fiabilitat en base a iniciatives, estudis i referents que donin suport i recolzin el discurs d’Ectiva; tant dels seus serveis com els resultats esperables. 
 5. Impulsar Ectiva per primer cop i mantenir l’interès des de la seva creació, perquè pugui evolucionar, enriquir-se i sustentar-se econòmicament. 

El Pla de comunicació identifica elements clau per establir les línies de comunicació:

 • Quin és el relat amb el qual, a partir d’ara, es faran totes les comunicacions relacionades amb el projecte Ectiva i els seus serveis associats
 • Quins són els públics objectiu, per poder enfocar la comunicació a partir d’ara. Resulta clau tenir clars els públics objectius dels diversos missatges que s’aniran comunicant amb argumentaris específics en cada cas.
 • Proposta d’accions a implementar a curt (llançament d’Ectiva) i mitjà termini (any 2024) perquè Ectiva pugui desenvolupar la seva activitat, ser viable econòmicament i tenir la visibilitat i percepció desitjada pels diferents agents implicats. 

Per assolir els objectius prèviament plantejats, es presenten uns continguts centrats en: 

 • Crear un relat que s’entengui, que empatitzi tant amb clientes com amb destinatàries i que remogui necessitats ja existents entre la ciutadania; i que estigui present a totes les comunicacions que es facin des d’Ectiva (de manera més o menys explícita).
 • Dotar aquest relat de diverses adaptacions (microrrelats) que responguin als diferents públics identificats.
 • Generar missatges que facin possible connectar amb les clientes i destinatàries perquè s’apropin al Servei i decideixin, finalment, experimentar-lo.
 • Identificar els públics objectiu (tant clientes, que paguen pel Servei; com destinatàries, que el realitzen i experimenten) per adaptar els relats, microrelats i missatges associats al projecte i també per definir quins són els canals a crear, dotar de contingut i dinamitzar.
 • Proposar els canals de comunicació més idonis per donar a conèixer el Servei d’Ectiva, mantenir l’interès i poder fer-ne un seguiment del coneixement generat.
 • Estructurar l’acció comunicativa d’acord amb uns eixos i línies estratègiques des d’on implementar totes les accions proposades. 
 • Definir un mapa d’actors.
Be the first to comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *