Logotip Projectes

Com explicar els efectes del canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Un encàrrec difícil: passar del llenguatge molt tècnic a un de més proper, sense perdre la rugositat.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol explicar com el canvi climàtic afecta al seu territori i què cal fer per adaptar-s’hi a aquests efectes. Per això, l’any 2014, van encarregar a nombrosos experts de diversos àmbits (climatòlegs, biòlegs, advocats, geògrafs, etc.) que realitzessin uns informes complerts sobre aquests aspectes en relació a la temperatura i la precipitació, les inundacions, el verd urbà, l’efecte illa de calor, el litoral, el cicle de l’aigua, l’edificació i el seu consum energètic, i l’economia.

Un cop van tenir aquests estudis, van demanar als seus redactors que fessin un resum per poder apropar els resultats obtinguts, de gran valor afegit, a la ciutadania. Tot i així, aquests resums encara quedaven massa lluny de l’abast del públic general. I per això van contactar amb mi, per agafar tots aquests continguts de gran caràcter tècnic tot transformant-los i fent-los més propers als potencials lectors i principals afectats: l’administració i la ciutadania. El resultat és aquest Informe, de molt contingut tècnic però suavitzat amb una gràfica específica que li dóna aire al conjunt dels estudis.

Per fer això vaig comptar amb el suport i direcció constant i fluïda de la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB i amb la direcció artística i gràfica de La Page Original, amb els que col·laboro bastant sovint atès la seva professionalitat, els bons resultats de la seva feina i el compromís que assoleixen desenvolupant-la i els seus valors afegits, entre els que destaca la incorporació de criteris ambientals en els seus projectes. Amb ells estic tranquil·la de que la gràfica serà potent i transmetrà el que jo vull, i que tindrem en compte també aspectes de minimització de l’impacte ambiental del projecte.

Una bona manera de comunicar l’efecte illa de calor i com els espais verds, la menor concentració d’edificis i més amplada de carrers, i la presència de làmines d’aigua; disminueixen la temperatura local.

Esquema redissenyat on s’expliquen amb claredat els beneficis d’un terrat verd, tant en l’interior de la vivenda com en l’exterior.

Què valoren els ciutadans i què saben pel que fa al consum d’energia a casa? No cal oblidar que el consum domèstic d’energia és dels més elevats que hi ha a les ciutats.

Els resums finals s’han redactat a partir dels esmentats estudis, però la seva presentació, organització i, en alguns casos, informació final, no coincideix exactament amb els estudis originals ni amb els documents de síntesi facilitats per alguns dels autors. L’objectiu final d’aquesta publicació és difondre aquests estudis de gran caràcter tècnic i valor científic c entre els tècnics de les administracions i la ciutadania.

En cas de voler accedir a informació més detallada i d’origen, es poden consultar tots els informes complerts al web de l’AMB.

 

Un informe en el marc del METROBS
En el marc del Pla de sostenibilitat de l’AMB 2014-2020 (PSAMB) i en les diferents iniciatives que l’AMB ha subscrit en matèria climàtica (estratègies de mitigació i Pla d’adaptació, Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima, etc.), destaca la mateixa Declaració pel clima de l’AMB, que potencia i amplia els seus compromisos amb l’objectiu de reduir el 40% de les emissions de CO2 el 2030 i la transició cap a un nou sistema energètic, a més de vetllar per la resiliència del territori.

El 2014 es va constituir l’Observatori Metropolità del Canvi Climàtic de l’AMB (METROBS), que sorgeix d’un conveni de col·laboració entre el Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) i l’AMB i s’inclou dins el PSAMB. Aquest Observatori té com a principal objectiu ser una eina de govern transparent i de transferència de coneixement de les accions que es duen a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic i pretén ser un referent per a altres ciutats i àrees metropolitanes. És a dir, pretén vehicular la transferència d’informació i coneixement entre el món tècnic i la ciutadania.

Entre els anys 2014 i 2016 el METROBS ha generat els 8 estudis d’experts mencionats anteriorment, en cadascuna de les matèries que es presentaran, per avaluar com el canvi climàtic afecta aquesta àrea urbana i com s’hi poden establir mesures d’adaptació.

Així doncs, el document ‘Els efectes del canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona’ consisteix en una recopilació dels resums dels vuit estudis elaborats en el marc de l’Observatori Metropolità del Canvi Climàtic de l’AMB (METROBS) al llarg del 2014 i 2015 amb l’objectiu d’avaluar com el canvi climàtic afecta aquesta àrea urbana i com s’hi poden establir mesures d’adaptació.

Be the first to comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *