Logotip Quincalla

Conversa amb en Javier Peña: “El segle XXI serà el segle de la revolució dels materials”

 

Javier Penya és el director científic de MATER, Centre de materials del Foment de les Arts i del Disseny (FAD). Doctor en Ciències Químiques a l’UPC , va basar el seu doctorat en l’investigació de materials intel·ligents. Forma part del grup d’investigació Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de teixits (BIBITE) de la UPC, a més de donar classes a Elisava sobre Materials i projectes, i exercir com a professor associat en Biomecànica en la UPC.

P1060441

 

Què és MATER?
És un projecte del Foment de les Arts i del Disseny (FAD) per al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç que neix de la creixent importància que tenen els materials en el desenvolupament de la nostra societat. Mater treballa a partir de vuit grups de materials: ceràmics, materials compostos, materials metàl·lics, biomaterials, teixits, polímers, materials ecològics i materials adaptatius.

 

Quins materials es troben inclosos en la categoria de materials ecològics?
En relació als materials ecològics o sostenibles, de moment, es treballa en quatre línies: utilització de materials reciclats en diferents sectors, productes biodegradables, millora en l’aprofitament de residus i polímers biodegradables.

Precisament aquesta és una línia que es vol potenciar molt més des de Mater. La creació d’un grup d’experts en aquest camp ha estat el primer pas per augmentar la modesta representativitat dels materials sostenibles en el nostre centre, començant pels que tenen distintiu de Cradle to cradle; a més d’oferir serveis d’assessorament i consultoria. Estem treballant intensament en aquesta vessant més sostenibilista. De totes maneres cal destacar que la sostenibilitat és un aspecte que resulta transversal a tots els materials: per exemple, si un material és més resistent i eficient que un altre, aquest resulta evidentment més sostenible.

Com va començar Mater? I Mater in progress?
La història de Mater comença fa tres anys, el 2006, quan es planteja la

possibilitat de crear un centre de materials a Barcelona a escoles de disseny com Barcelona Centre de Disseny (BCD) o com Foment de les Arts i del Disseny (FAD).

Finalment el FAD, liderat per Beth Galí, va donar suport a la iniciativa i es va concertar una reunió amb el Ministeri d’Indústria, on es va rebre positivament la proposta. De totes maneres, el propi Ministeri va fer  una contraproposta afegint que el projecte havia de tenir una part de divulgació. És en aquest punt on es planteja l’exposició Mater in progress com a primera fase de Mater. In progress perquè es tracta d’un projecte en evolució…

Quins van ser els primers passos d’aquesta exposició?
En primer lloc es va crear un equip d’investigació amb perfils diversos (disseny industrial, enginyeria de materials…), cap a novembre de 2006. Aquest equip va optar per classificar els materials per sectors econòmics, donant-li així la màxima importància als materials.

D’altra banda, des del Ministeri d’Indústria, la Fundació COTEC i el Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) es va facilitar una base de dades d’empreses innovadores, plataformes tecnològiques, centres tecnològics i universitats. A partir d’aquest moment s’entra en contacte amb les empreses, però passat un temps els projectes no arriben.

I, llavors… com vau continuar?
Doncs vam optar per triar directament a les empreses innovadores (SEAT, Ficosa, Grifols…) per començar a donar forma a un primer dossier i llavors va arribar informació de molts projectes (juny 2007). En aquest moment es va considerar necessari afegir nous membre a l’equip d’investigació (un periodista i un enginyer en disseny industrial) atès la necessitat de gestionar uns 500 projectes.

Com vau plantejar l’exposició?
Vam contactar amb BOPBA Arquitectura Barcelona, els quals van elaborar un primer concepte. Consistia en muntar l’exposició en un tren, concretament en un tren TALGO. D’aquesta manera es podia estalviar el muntatge i el desmuntatge de l’exposició i així la seva itinerància era molt més senzilla. A més, el TALGO havia estat un exponent en innovació al nostre país. Tot aquest concepte anava lligat a l’arribada de l’AVE a Barcelona. Fins i tot es van arribar a tenir els vagons a Can Tunis… però finalment l’AVE no va arribar, i per tant aquesta idea ja no funcionava. Ens trobem ja en novembre de 2007.

I finalment,  la solució va ser…
BOPBA va desenvolupar un altre concepte a instal·lar en la pròpia sala d’exposicions del FAD. La idea va ser: “deconstruïm el FAD per construir l’exposició”, és a dir, es van aprofitar diversos materials i objectes del propi FAD per fer l’exposició, a excepció de la il·luminació. I finalment es va inaugurar el 28 de febrer de 2008.

 

Què s’exposava en Mater in progress?
A partir de la informació que arribava de les empreses innovadores es van elaborar unes fitxes que es van fer arribar a l’equip d’investigació per tal que aquests triessin quins projectes formarien part de l’exposició, bé com a projectes a incloure en els catàlegs o bé com a projectes presents físicament a l’exposició. Finalment es decideix fer un catàleg de l’exposició acompanyat de dos llibres més: una tesis i un altre llibre amb caràcter més comunicatiu amb les fitxes de tots els projectes.

L’exposició, de 350 m2, va tenir molt d’èxit. El seu finançament, però, va ser en part pública (Ministeri d’Indústria) i en part privada (SEAT).

On és ara aquesta exposició?
Aquesta exposició té caràcter itinerant. El 19 de març es va inaugurar a Saragossa, en el Museu d’Història; i el setembre, ho farà a Madrid (a la sala d’exposicions del Ministeri de Vivenda Arquería), emplaçaments on romandrà dos mesos com a mínim. En cadascuna d’aquestes exposicions es canvien uns 10 projectes.

I el Centre de Materials?
Va entrar en funcionament en novembre de 2008, a la seu del FAD, amb 900 materials innovadors i experimentals, amb l’objectiu d’explorar les seves possibilitats reals en el disseny amés de difondre la seva existència i les seves funcionalitats avançades. La Materialoteca permet que els nous materials es puguin tocar i veure per part dels professionals que, abans o després, els hauran de fer servir.

Quins altres centres de materials hi ha al món? Quina relació manteniu amb ells?
Existeixen diversos centre, però des del meu punt de vista, Material Connexion i Materio són els més importants, atès que tracten tot tipus de materials.

Material Connexion va néixer a Nova York, però actualment també es troba a Colònia, Bangkok, Milà… Pel que fa a Materio, aquest començà a Paris i es va estendre per tota Europa. Mater es troba en xarxa amb aquests centres i amb d’altres com els d’Anvers, Praga i Holanda. Alguns d’aquests centres se centren més en certes tipologies de materials (reciclats, derivats de la fusta, modulars…).

Com està funcionant fins ara Mater?
Mater està donant servei a professionals del món del disseny, principalment a empreses que cerquen una millora dels seus productes. D’altra banda des de Mater també s’està treballant en la formació en materials tant a professionals, a empreses, a escoles… Fins ara s’han fet diverses visites, sempre concertades, amb aquests perfils d’usuaris. La veritat és que Mater està funcionant molt bé i ha despertat un gran interès entre els professionals del disseny i l’arquitectura, tant a nivell acadèmic com empresarial.

Potser hauria d’haver estat aquesta la primera pregunta: Perquè Mater? Per què ara?
Cada cop que l’home aprèn a explotar un nou material, el món es converteix en un lloc diferent. Mentre que el segle XX els combustibles fòssils van conduir al PVC, al nylon i finalment a la societat del consum; el segle XXI serà el segle de la revolució dels materials. Un món en el qual les coses que ens envolten tinguin propietats “sobrenaturals”.

Barcelona, Catalunya i Espanya no poden mantenir-se al marge d’aquesta revolució dels materials. Barcelona, com a centre del disseny havia de tenir un centre de materials per tal de fer possible la materialització d’idees, projectes i productes.

Més informació sobre el projecte Mater a:
http://www.adnstream.com/video/YuBwZolWuj/Mater-in-progress/

http://fadweb.org/premsaMater/

This Article Has 1 Comment
  1. lorena garcia

    el resiclatge de le materia i no tornare a fer trampes perdoneume

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *